Håll dig uppdaterad bakom ratten!

Vi erbjuder utbildning inom transportbranschen.

Våra utbildningar

YKB - Yrkeskompetensbevis

Att utföra godstransporter är ett arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför finns det lagar och förordningar för de krav som ställs. Lagen innehåller bland annat krav på återkommande fortbildning, så kallad YKB-utbildning. Fortutbildningen ska förnyas var 5:e år. Fortbildningen omfattar minst 35 timmar och delas upp i 5 delkurser om vardera 7 timmar.

ADR utbildning

Syftet med utbildningen är att göra dig medveten om de risker som kan uppstå och ge dig kunskap om vilka regler som gäller för att förebygga olyckor. Om en olycka ändå inträffar ska du veta vilka åtgärder som ska vidtas för att minimera skador på liv, hälsa, miljö eller egendom.

Trafikverkets utbildningar

Alla som utför arbeten på vägen ska beroende på sina arbetsuppgifter ha rätt kompetens eller utbildning. Steg 1 är en grundläggande utbildning som omfattar förståelse för Trafikverkets säkerhetskrav, hur en säker vägarbetsplats utformas med trafik- och skyddsanordningar samt hur väghållningsarbete från fordon ska ske på ett trafiksäkert sätt.

ADR 1:3 Företagsanpassad

Utbildning för dig som hanterar farligt gods. Syftet är att man ska bli medveten om faror och risker samt lagkraven för att få hantera farliga ämnen. Kursen för dig som skriver Godsdeklarationer eller lastar fordon m.m.

Vad är YKB?

Att utföra godstransporter är ett arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför finns det lagar och förordningar för de krav som ställs. Lagen innehåller bland annat krav på återkommande fortbildning, så kallad YKB-utbildning. Fortutbildningen ska förnyas var 5:e år. Fortbildningen omfattar minst 35 timmar och delas upp i 5 delkurser om vardera 7 timmar.

Kursanmälan

Se kurser som är tillgängliga för anmälan