Trafikverkets utbildningar

Skapa en säker arbetsplats

Arbete på väg

Utbildningen lägger grunden för att förstå hur det egna beteendet påverkar säkerheten vid ett vägarbete, samt hur man skapar en säker arbetsplats. Den belyser de regler och krav som styr arbetet och förklarar lagar och föreskrifter.

Vi går igenom vägmärken samt vad du ska tänka på vid utmärkning, bland annat enligt V3-principen. Vi berättar också vad som gäller för tunga skydd och utrustning i stort, och lägger stor vikt vid fordon och deras placering för att öka säkerheten. Vidare diskuteras trafikanters beteende och vikten av att tänka på oskyddade trafikanter.


Kursanmälan

Viktig information

Datum: 2024-03-15

Tid: 8-16


Kursanmälan