YKB – Yrkeskompetensbevis

AGERA RÄTT UNDER KRISSITUATION

Säkerhet och kundfokus

Att utföra persontransporter och godstransporter med buss och lastbil är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför infördes en lag som ska säkerställa att alla förare har den kompetens som är nödvändig för yrket. Lagen omfattar förare som utför gods- eller persontransporter med C, CE, D eller DE fordon på väg.

Lagen innebär bland annat krav på grundutbildning, som efter godkänt prov leder till ett yrkeskompetensbevis. Yrkeskompetensbeviset gäller i fem år. Därefter krävs att föraren går en återkommande fortbildning för att förnya beviset.

Syftet med delkursen är att deltagaren ska känna till förebyggandet av risker i trafiken, såväl för egen del som för passagerare och medtrafikanter, och agera rätt om en krissituation uppstår. Dessutom ska deltagaren känna till hur det egna uppträdandet bidrar till att företagets anseende höjs och förstå varför detta är viktigt.
Mål enligt SFS 2007:1470, 3.1, 3.5 och 1.3a


Kursanmälan

Viktig information

Datum:2024-04-10

Tid: 8.00-16.00 Norrköping


Kursanmälan