Förarutbildning

Praktiska övningar

Klass 1 grundkurs/repetition

Den del som utförs som e-learning ska vara genomförd innan klassrumsundervisningen påbörjas.

Delar av lärarledd undervisning består i praktiska övningar, varför det rekommenderas att deltagaren har oömma kläder. Utbildningen är godkänd hos MSB.


Kursanmälan

Viktig information

Datum:

Tid: –


Kursanmälan