Kursanmälan

Nedan finner du alla våra kurser och tillhörande datum

Anmäl dig till de kurser du är intresserad av

YKB - Yrkeskompetensbevis

Delkurs 5: Säkerhet och kundfokus

Syftet med delkursen är att deltagaren ska känna till förebyggandet av risker i trafiken, såväl för egen del som för passagerare och medtrafikanter, och agera rätt om en krissituation uppstår.

Kurstillfällen:

2024-09-05

Delkurs 4: Ergonomi och hälsa

Syftet med delkursen är att deltagaren ska bli medveten om hur man bör arbeta ergonomiskt riktigt, liksom om betydelsen av god hälsa och bra kosthållning. Målsättningen är att deltagaren ska kunna förebygga fysiska risker och vara medveten om sin fysiska och psykiska förmåga.

Kurstillfällen:

2024-09-04 Norrköping

Delkurs 3: Lagar och regler

Syftet med delkursen är att deltagaren ska känna till reglerna i Sverige och internationellt för kör- och vilotider samt arbetstider. De ska också känna till aktuella regler för yrkesförarkompetens och arbetsmiljö.

Kurstillfällen:

2024-09-03

Delkurs 2: Godstransporter

Syftet med delkursen är att deltagaren ska kunna redogöra för och arbeta utifrån de regler och bestämmelser som gäller för lastsäkring, liksom rutiner vid lastning och lossning, så att fordonet framförs på ett trafiksäkert och ekonomiskt sätt, såväl i Sverige som utomlands.

Kurstillfällen:

2024-08-29

Delkurs 1: Sparsam Körning​

Syftet med delkursen är att deltagaren ska känna till kraftöverföringens, bromsarnas och hjälpbromsarnas egenskaper för att på ett trafiksäkert sätt behärska fordonet, minska slitaget, förebygga störningar och optimera bränsleförbrukningen.

Kurstillfällen:

2024-08-28

Trafikverkets utbildningar

Arbete på väg Steg 1.1, 1.2, 1.3

Utbildningen lägger grunden för att förstå hur det egna beteendet påverkar säkerheten vid ett vägarbete, samt hur man skapar en säker arbetsplats. Den belyser de regler och krav som styr arbetet och förklarar lagar och föreskrifter.

Kurstillfällen:

2024-09-13

Utmärkningsansvarig Steg 2.2

Steg 2.2 utmärkningsansvarig ger dig kompetens för att kunna ansvara för utmärkning av en fast vägarbetsplats samt att kunna vara gruppansvarig för rörliga, tillfälliga och ojämna arbeten. Du lär dig objektanpassa samt upprätta och ansöka om TA-planer med mera.

Kurstillfällen:

ADR utbildning

ADR Grundkurs

För dig som inte har något förarintyg gäller förstagångskurs. Den del som utförs som e-learning ska vara genomförd innan klassrumsundervisningen påbörjas. Delar av lärarledd undervisning består i praktiska övningar, varför det rekommenderas att…

Kurstillfällen:

2024-06-10+11 Måndag -Tisdag

ADR Repetition

För dig som inte har något förarintyg gäller förstagångskurs. Den del som utförs som e-learning ska vara genomförd innan klassrumsundervisningen påbörjas. Delar av lärarledd undervisning består i praktiska övningar, varför det rekommenderas att…

Kurstillfällen:

2024-09-07

Tank grundkurs/repetition

Den del som utförs som e-learning ska vara genomförd innan klassrumsundervisningen påbörjas. Delar av lärarledd undervisning består i praktiska övningar, varför det rekommenderas att deltagaren har oömma kläder. Utbildningen är godkänd hos MSB.

Kurstillfällen:

Klass 1 grundkurs/repetition

Den del som utförs som e-learning ska vara genomförd innan klassrumsundervisningen påbörjas. Delar av lärarledd undervisning består i praktiska övningar, varför det rekommenderas att deltagaren har oömma kläder. Utbildningen är godkänd hos MSB.

Kurstillfällen:

Sätts vid bokning