Säkerhetsrådgivare

Säkerställ kompetens

BJ Utbildning och Säkerhetsrådgivning

Företag som är involverade i transporter av farligt gods ska utse en säkerhetsrådgivare. Säkerhetsrådgivaren ska vara företagsledningen behjälplig med att skapa rutiner och och system för hur företagets farligt gods policy ska utformas och bedrivas.

I uppdraget ingår

Analys av farligt godsverksamhet
Framtagning av rutiner
Översyn av kompetens

För att diskutera rådgivning på konsultbasis ta kontakt på: