Tank grundkurs/repetition

Förarutbildning

Praktiska övningar

Tank grundkurs/repetition

Den del som utförs som e-learning ska vara genomförd innan klassrumsundervisningen påbörjas.

Delar av lärarledd undervisning består i praktiska övningar, varför det rekommenderas att deltagaren har oömma kläder. Utbildningen är godkänd hos MSB.

Viktig information

Datum:

2022-11-23

Tid: -