YKB – Yrkeskompetensbevis

Yrkesförarkompetens

Vad är YKB?

Att utföra persontransporter och godstransporter med buss och lastbil är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför infördes en lag som ska säkerställa att alla förare har den kompetens som är nödvändig för yrket. Lagen omfattar förare som utför gods- eller persontransporter med C, CE, D eller DE fordon på väg.

Lagen innebär bland annat krav på grundutbildning, som efter godkänt prov leder till ett yrkeskompetensbevis. Yrkeskompetensbeviset gäller i fem år. Därefter krävs att föraren går en återkommande fortbildning för att förnya beviset.

Syftet med delkursen är att deltagaren ska känna till kraftöverföringens, bromsarnas och hjälpbromsarnas egenskaper för att på ett trafiksäkert sätt behärska fordonet, minska slitaget, förebygga störningar och optimera bränsleförbrukningen.
Kursen utgår från de obligatoriska målen 1.1, 1.2 och 1.3 i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens.

Kursanmälan

Viktig information

Datum: 2023-09-23

Tid: 8-16


Kursanmälan