YKB – Yrkeskompetensbevis

Förebygga risker

Ergonomi och hälsa

Att utföra persontransporter och godstransporter med buss och lastbil är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför infördes en lag som ska säkerställa att alla förare har den kompetens som är nödvändig för yrket. Lagen omfattar förare som utför gods- eller persontransporter med C, CE, D eller DE fordon på väg.

Lagen innebär bland annat krav på grundutbildning, som efter godkänt prov leder till ett yrkeskompetensbevis. Yrkeskompetensbeviset gäller i fem år. Därefter krävs att föraren går en återkommande fortbildning för att förnya beviset.

Syftet med delkursen är att deltagaren ska bli medveten om hur man bör arbeta ergonomiskt riktigt, liksom om betydelsen av god hälsa och bra kosthållning. Målsättningen är att deltagaren ska kunna förebygga fysiska risker och vara medveten om sin fysiska och psykiska förmåga.
Mål enligt SFS 2007:1470, 3.3 och 3.4.


Kursanmälan

Viktig information

Datum:2024-04-05

Tid: 8.00-16.00 Norrköping


Kursanmälan