Trafikverkets utbildningar

Förhindra olyckor och andra tillbud

Utmärkningsansvarig

Denna påbyggnadsutbildning ger dig behörigheten och kunskapen enligt Trafikverkets kompetenskrav. Utbildningen avser att vara en förberedelse kurs inför certifieringskravet som examineras av trafikverket

Steg 2.2 utmärkningsansvarig ger dig kompetens för att kunna ansvara för utmärkning av en fast vägarbetsplats samt att kunna vara gruppansvarig för rörliga, tillfälliga och ojämna arbeten. Du lär dig objektanpassa samt upprätta och ansöka om TA-planer med mera.

Även personer som deltar mer fysiskt i arbeten av markplacerade vägmärken och skyddsanordningar behöver denna utbildning.

Målet är att uppfylla Trafikverkets säkerhetskrav och förhindra olyckor och andra tillbud.


Kursanmälan

Viktig information

Datum:

Tid: –


Kursanmälan