Flaggvakt Nivå 3B

Trafikverkets utbildningar

Få rätt behörighet

Flaggvakt

Utbildningen ger behörighet att arbeta som vakt eller lotsbilsförare. V3 principen ingår som en del av utbildningen, Varna trafikkanterna – Vägleda trafikanterna – Värna vägarbetarna.

Delar av innehållet

  • V3- principen ingår som en del av utbildningen
  • Vaktens utrustning
  • Vilka tecken som vakten får använda
  • Hur man agerar som vakt på ett informativt och korrekt sätt
  • Hur man agerar vid incidenter tex vid utryckning från polis eller räddningstjänst
  • Säkerhets- och arbetsmiljökraven som vakt
  • Lotsbilens utrustning
  • Lotsning förbi arbetsplatsen mm.
  • Praktiska övningar där deltagarna får agera vakt
  • Kunskapstest

Viktig information

Datum:

Tid: